20

Ритейл мениджмънт

retail-management

Задачите на ритейл мениджмънта варират от стратегическо-икономическия анализ на пазара до избора и управлението на персонала в магазините.

Координира и определя сезонния бюджет на продажбените пунктове и персонала, следи доходността на магазините без да пренебрегва реструктурирането и изграждането на нови такива.

Ритейл мениджмънта може да се дефинира като процес на насърчаване на по-големи продажби и удовлетвореност на клиентите чрез по-добро разбиране на потребителите на стоки и услуги, произведени от компания. Типичната стратегия за управление на дребно за производствен бизнес може да изследва процеса на търговия на дребно, който разпространява готовите продукти, създадени от бизнеса, на потребителите, за да определи и удовлетвори това, което купувачите искат и изискват.

 

Свържете се с нас, за да получите професионална консултация по създаване и управление на ритейл проекти.